Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Δύσκολα τα πράγματα....


  • Πολωνία - Πορτογαλία...Χημ./Χτελικό...3,75..Χ 60 μονάδες
  • Πολωνία - Πορτογαλία..Χ ημίχρονο...1,87...Χ 50 Μονάδες
Αρχικό Ταμείο 300 Μονάδες
Τρέχων Ταμείο...139,50 Μονάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: